logo

Prosessmodell for sykehus

Prosessmodellen definerer prosessene i sykehus som bidrar til leveransen av den lovpålagte oppgave å yte helsehjelp,

​O​​​​m prosessmodellen

Prosessmodellen definerer prosessene i sykehus som inngår i dagens behandlingsforløp og direkte bidrar til leveransen av den lovpålagte oppgaven å yte helsehjelp. 

For å understøtte felles praksis for modellering av sykehusenes eksisterende prosesser har regionene gått sammen for å utarbeide en felles referansemodell for prosesser. Prosessmodellen er en referanse for hvilke prosesser sykehus kan ha for å utøve sitt oppdrag.

Modellen skal gi et felles begrepsapparat og grenser for prosesser, og skaper dermed grunnlag for økt samordning og bedre flyt på tvers av sykehusenes avdelinger og fag.

Prosessmodellen er inndelt i fire lovpålagte oppgaver: Yte helsehjelp, Medisinsk og helsefaglig forskning, Opplæring av pasienter og Utdanning av helsepersonell.


Inndeling av prosesser

Prosessene er delt inn to kategorier
  • Direkte verdiskapende prosesser som skaper direkte verdi for mottaker av ytelsene (pasient, helsepersonell eller samfunn)
  • ​Indirekte verdiskapende prosesser som understøtter verdikjedene i de lovpålagte oppgavene
Yt helsehjelp
Utøv helsehjelp
Støtteprosesser
Utdanning av helsepersonell
Opplæring av pasienter
Beslutt ansvar for helsehjelp


Sist oppdatert 17.12.2021