logo

Fagkurs

Skjelettradiologi/traumatologi (RAD, NUK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i radiologi og nukleærmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

11.
mars
2024
4 dager
 1. 11. mar. 2024
 2. 12. mar. 2024
 3. 13. mar. 2024
 4. 14. mar. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 11. mar. 2024
 2. 12. mar. 2024
 3. 13. mar. 2024
 4. 14. mar. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Radiologi, Nukleærmedisin

Arrangør

Hvor

Oslo, mer informasjon kommer.

Påmelding

Kurset varer i fire dager og går annethvert år på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan RAD)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan NUK)

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kaja Johannson Ødegaard, kursleder, KajaJohannson.Odegaard@lds.no

Deltakere

Maks 120 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift

NOK 8200,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Om kurset

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​

Deltakere må ta med egen smarttelefon (Kahoot). Digital kursprøve siste kursdag.

Etter dette kurset skal LIS kunne:

 • resonnere rundt de forskjellige modaliteters styrke og svakheter i utredning av bløtvevs-og skjelettpatologi.
 • gjenkjenne anatomiske strukturer og varianter innen skjelettet.
 • beskrive vanlige degenerative tilstander og skader i skjelett og bløtvev med fokus på columna og store ledd (skulder, hofte, kne).
 • kjenne til utredning og typiske funn ved inflammatoriske og infeksiøse tilstander i bløtvev og skjelett, og differensiere disse fra degenerasjon og metabolske skjelettsykdommer.
 • vurdere osteosynteser og proteser, og komplikasjoner etter disse.
 • beskrive benigne og maligne karakteristika ved tumores i bløtvev og skjelett, og kjenne til retningslinjer for utredning og henvisning til Sarkomsenter.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i nukleærmedisin*:

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-025 Projeksjonsradiologi - degenerative sykdommer i muskel-/skjelettsystemet
NUK-028 Projeksjonsradiologi - røntgendiagnostikk av skjelettet
NUK-043 Tolke og beskrive CT av skjelett og ledd

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i radiologi*:

Muskelskjelett-radiologi - Teori
RAD-150 Medfødte skjelettsykdommer og dysplasier (3b)
RAD-151 Osteopeni/osteoporose og bentetthetsmåling (3b)
RAD-152 Bentumores og bløtvevssarkomer (3b)
RAD-153 Frakturer - inndeling/klassifikasjon (3a)
RAD-154 Osteosytese/protese (3a)
RAD-155 Degenerative sykdommer i muskel-/skjelettsystemet (3a)
RAD-156 Muskel og senerupturer (3a)
RAD-157 Revmatologiske og metabolske sykdommer, infeksjoner og inflammasjon (3b)
RAD-158 Muskel-/skjelettanatomi (3a)
RAD-159 Skjelett- og bløtdelstraume (3a)
RAD-160 Artrografier (3b)
Traume-/akuttradiologi – Muskel-skjelett radiologi – Teori
RAD-317 Muskel-skjelettsystemet ved hardt skadede pasienter (3a)​​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Kompendium blir tilsendt kursdeltakerne på mail i forkant av kurset.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kontakt