logo

Små, middels og større endringer i læringsmål for 24 spesialiteter

Helsedirektoratet har vedtatt endringer i spesialistforskriften som berører læringsmål i 24 spesialiteter og som trer i kraft 01.09.2021. Endringene har vært på høring i de regionale helseforetakene og hos Legeforeningen før de ble vedtatt.

Publisert 30.04.2021
Sist oppdatert 08.12.2022
Illustrasjon av en pasient som undersøkes av leger og kommer med løsninger

Helsedirektoratet har vedtatt endringer i spesialistforskriften fra 01.03.2021 som berører læringsmål for 24 spesialiteter. Majoriteten av endringene medfører ingen faglig konsekvens for legene i spesialisering. Imidlertid vil det være enkelte endringer i læringsmål som vil medføre behov for revisjoner i læringsaktiviteter eller læringsarenaer.

Endringer av struktur, temaoverskrifter eller annet som ikke medfører faglige endringer trer i kraft umiddelbart. Alle endringer i læringsmål som Helsedirektoratet mener kan ha faglig konsekvens for leger i spesialisering eller som vil kunne påvirke læringsaktiviteter og læringsarena, vil derimot først tre i kraft 01.09.2021. For nukleærmedisin gjelder likevel endringene fra 01.03.2021 (mer om hvorfor i brevet som er lenket til nederst i saken).

Helsedirektoratet har sendt brev om endringen til alle regionale helseforetak, til private og ideelle utdanningsvirksomheter innenfor de spesialitetene som læringsmålsendringene gjelder og til Legeforeningen. Du finner brevet i lenken under. Detaljert informasjon om dette ligger i Excel-filen som er lenket til nederst i saken.

Endringene omfatter:

  • faglig innhold
  • kompetansenivå i læringsmål
  • språklige rettinger og omformuleringer
  • flytting av læringsmål
  • nye læringsmål
  • temaoverskrifter

Oversikt over endringer som trer i kraft 01.09.2021 og påvirkning på læringsmål-ID
​Endringtype​Påvirkning​Spesialitet
Nyopprettet læringsmål​Fysikalsk medisin og rehabilitering (1)
Medisinsk genetikk (2)
​​Sletting av læringsmål​Læringsmål legges i historikk i kompetanseportalen og på Helsedirektoratets nettsider​Revmatologi (1)
​Læringsmålsendring med skjerpet krav​Læringsmålet får nytt nummer/ID, det gamle læringsmålet legges i historikk, læringsaktiviteter videreføres, godkjenning videreføres ikke til nytt læringsmål​Fordøyelsessykdommer (1)
Nyresykdommer (1)
Generell kirurgi (1)
Anestesiologi (1)
Barnesykdommer (1)
Immunologi og transfusjonsmedisin (1)
Nevrologi (1)
Patologi (1)
​Læringsmålsendring med redusert krav eller annen påvirkning av læringsarena​Læringsmålet får nytt nummer/ID, det gamle læringsmålet legges i historikk, læringsaktiviteter og godkjenning videreføres til nytt læringsmål​Fysikalsk medisin og rehabilitering (1)
Nevrologi (1)

Tabell 1: Oversikt over endringer som trer i kraft 01.09.2021 og påvirkning på læringsmål-ID (alle detaljer finnes i Excel-filen som er lenket til under)

Vedtak om endringer i læringsmål og struktur i vedlegg 2 til spesialistforskriften i mars 2021

Oversikt over endringene (Excel-fil)