logo

Utdanningsvirksomhetene må vurdere kompetansen til LIS ved overgang fra gammel til ny ordning innen 31.12.2023

Utdanningsvirksomheten der legen er ansatt skal sørge for at oppnådde læringsmål blir vurdert og dokumentert innen fristen Helsedirektoratet har satt.

Publisert 17.04.2023
Illustrasjon av to personer som ser på en stor liste med saker å vurdere


​​Etter at den nye spesialistutdanningen ble innført i 2019 har det vært et mål om å fase inn flest mulig LIS i den nye ordningen så fort som mulig. Helsedirektoratet har gitt utdanningsvirksomghetene frem til 31.12.2023 på å ​vurdere kompetansen til LIS ved overgang fra gammel til ny ordning. Dette gjelder alle spesialiteter.

For mer informasjon, se nyhetssak på Helsedirektoratets sider:

Utdanningsverksemdene skal vurdere kompetanse ved overgang frå gammal til ny spesialistutdanning innan 31.12.2023 (Helsedirektoratet.no)