logo

Ny revidert kursrekke i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 24.01.23

I spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer har det foregått en omfattende revidering av kursrekken, som nå består av 13 nasjonalt anbefalte kurs hvorav 7 av dem har fått nytt kursnavn.

Publisert 31.03.2023
Illustrasjon av et ark og en blyant

​​​Ny spesialistutdanning er en omfattende reform. Reformen er initiert av helsemyndighetene og innebærer endringer i spesialitetsstrukturen, i utdanningsansvaret og i tenkemåten på hva som skal til for spesialistgodkjenning. Læringsmålene skal konkretiseres i form av læringsaktiviteter, det vil si hva LIS skal gjøre eller beherske for å ha oppfylt læringsmålet. Kurs er en del av læringsaktivitetene, ikke forskriftsfestet, men definert som anbefalte læringsaktiviteter.​

I spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer har det foregått en omfattende revidering av kursrekken.

Regionalt utdanningssenter Helse Midt-Norge er fagkontakt for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer og har i samarbeid med tverregionalt råd i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer gjennomgått alle kurs og sendt forslag til Helsedirektoratet om ny kursrekke. Det var enighet mellom spesialitetskomiteen, Helsedirektoratet og fagmiljøet om forslaget, som trer i kraft med umiddelbar virkning.

Det skilles nå kun mellom anbefalte kurs og øvrige relevante kurs. «Kolposkopikurs», «Fosterovervåkning», «Infertilitet fra diagnose til behandling» og «Vekstkontroll og doppler ultralyd i svangerskapet» fikk status som nasjonalt anbefalt kurs. «Basic surgical skills (BSS®)​» fikk status som øvrig relevant kurs. Kursrekken består nå av 13 nasjonalt anbefalte kurs, 7 av dem har også fått nytt kursnavn.​

For mer informasjon om de nasjonalt anbefalte kursene i fødselshjelp og kvinnesykdommer, se her:​​

​​
​​