logo

To nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin

Helsedirektoratet har innlemmet ytterligere to kurs i anbefalingene for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin.

Publisert 01.12.2022
En mann og en kvinne som holder en bok og en lyspære

​Advanced Trauma Life Support (ATLS-kurs) skal bidra til oppnåelse av læringsmål AMM-045: Ha kunnskap om nasjonale retningslinjer for organisering, mottak og behandling av traumepasienter iht. nasjonal traumeplan. Kjenne til systematisk tilnærming til traumepasienter iht. ABCDE-prinsippet. ​

Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering skal bidra til oppnåelse av læringsmål AMM-008: Ha god kunnskap om symptomer/tegn på overgrep, mishandling, voldtekt og vold hos voksne og barn. Beherske henvisninger til relevante instanser for oppfølging. Ha kunnskap om rettsmedisinske vurderinger i mottak knyttet til dette.

For mer informasjon om kursene, se RegUts informasjonsside om spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin: Spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin