logo

TOGAF arkitekturutviklingsmetode

Sentralt i TOGAF er arkitekturutviklingsmetoden (Architecture Developement Method - ADM) som er en prosess for å utvikle en virksomhetsarkitektur. Dette kan også gjøres iterativt og gradvis detaljerer virksomhetsarkitekturen avhengig av modenhet og adopsjon i organisasjonen. Etablering av en virksomhetsarkitektur og praksis for styring av denne kjøres ofte som et prosjekt, men videreutvikling og vedlikehold er en kontinuerlig aktivitet med linjetilhørighet. Ved oppstart av et arkitekturarbeid velger man ut hvilke deler av rammeverket som skal benyttes og hvordan man skal iterere.

Iterasjon kan gjøres på følgende måter i TOGAF:

 • Iterasjon gjennom hele ADM syklusen
 • Iterasjon mellom ADM faser og gjerne mellom flere faser (Forretningsarkitektur, Arkitektur for informasjonssystemer og Teknologiarkitektur)
 • Iterasjon ved å gjenbesøke tidligere faser for å oppdatere produkter med ny informasjon
 • Flere prosjektteam kan kjøre samtidige ADM sykluser med relasjoner mellom teamene
TOGAF støtter fire arkitekturdomener som er anerkjent som subsett til virksomhetsarkitektur:
 • Forretningsarkitekturen definerer forretningsstrategi, styring, organisering og forretningsprosesser
 • Informasjonsarkitekturen beskriver strukturen til en organisasjons logiske og fysiske data aktiva og datahåndteringsressurser
 • Applikasjonsarkitekturen beskriver applikajsonene/IT-tjenestene og relasjonene mellom dem
 • Teknologiarkitekturen beskriver IT-infrastruktur, mellomvare, nettverk, kommunikasjon, prosessering, og standarder, og relasjonene mellom disse.

TOGAF ADM er ment å kunne anvendes som modell for å støtte definisjon og implementering av arkitektur på flere nivåer innen en virksomhet. For mer informasjon se TOGAF​.

Fasene​ i TOGAF Architecture developement method (ADM)

togaf

Hver av fase​ne er i TOGAF beskrevet på følgende måte:

 • Formål
 • Fremgangsmåte
 • Input til fasen
 • Steg
 • Leveranser fra fasen

Det er spesielt fokus på å fremheve hva som skal produseres og maler/eksempler på dette. For alle andre beskrivelser henvises og lenkes det til TOGAF.

T​​OGAF-maler

Maler til bruk ved implementasjon av TOGAF kan lastes ned samlet i to separate fil-arkiv fra The Open Group - TOGAF® 9 Template Deliverables, Set 1 (I092) og TOGAF® 9 Template Artifacts and Deliverables, Set 2 (I093).​

Innholdet i TOGAF ADM fa​sene​

togafOverordnet BPMN representasjon av TOGAF ADM

overordnetSist oppdatert 14.10.2021