logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Kunnskaps­deling i spesialist­helsetjenesten

Kompetanse- og kunnskapsdeling for fagfolk i helseforetakene i Norge.