logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning
Diagram

Interregionalt forum for digital patologi

Det interregionale forumet for digital patologi (Patologiforum) har som overordnet formål å sikre at overgangen til digital patologi i Norge skjer på en måte som gagner både patologifaget, klinikere og pasienter.

En ambisjon om raskere og mer standardisert diagnostikk i alle landets patologiavdelinger krever en tett koordinering av patologifag, laboratoriefag, organisering, arbeidsprosesser og IKT. Formålet med Patologiforum er å ivareta ansvaret for denne koordineringen og være det overordnede bindeleddet.​​

Kontaktperson Bodil Bjerkehagen (leder) - bob@ous-hf.no

Sist oppdatert 23.02.2023