logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning
Pil

Interregionalt prosjekt

Nasjonal digital patologi

Enhver behandling starter med riktig diagnose. Nesten alle kreftsvulster og mange andre sykdommer diagnostiseres av en lege spesialisert innen patologi. Det nasjonale prosjekt for digital patologi jobber for å innføre løsninger som gir mer oversikt og støtte for det diagnostiske arbeidet i hverdagen.

Vi skal tilrettelegge for økt grad av samhandling på tvers av regionene, enhetlig rapportering av patologisvar og støtte for undervisning gjennom nasjonale digitale snittarkiv.

Sammen med region​​​ene jobber vi for en framtidsrettet, digital patologihverdag!​

Animasjonsfilmen er et produkt av prosjektet Digital Patologi konseptstudie i regi av Nasjonal IKT. Prosjektleder Line Rodahl Dokset.

Nyheter fra prosjektet

    Sist oppdatert 09.12.2022