logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Ledelsen i prosjektet Nasjonal digital patologi

Prosjektleder: Michael Dunn, Helse Vest

Ledende arkitekt: Nils Petter Tveranger, Helse Vest

Delprosjektleder, samhandling: Fredrik Brun, Helse Vest

Delprosjektleder, standardisering: Michael Dunn, Helse Vest

Sist oppdatert 02.11.2022