logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Innhold

Nettstedet spesialisthelsetjenesten.no er etablert som en nasjonal kommunikasjonskanal for informasjon mellom flerregionale prosjekter eller varige informasjonsbehov innad i spesialisthelsetjenesten. Nettstedet skal ha hovedfokus på kompetanse- og kunnskapsdeling for medarbeidere i helseforetakene i Norge.

Nettstedet spesialisthelsetjenesten består av flere innholdsområder:

  • Nasjonal ledelsesutvikling (NLU)
  • Leger i spesialisering (LIS)
  • Nettundervisning for leger
  • Interregionalt forum for digital patologi
  • Kilden (under avvikling)

Har du spørsmål eller innspill til de enkelte innholdsområdene på nettstedet - kan du kontakte disse direkte:

Ansatte i helseforetakene i Norge er målgruppe for nettstedet.  

Nettstedet er en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten som utvikler nettsider til alle sykehus i Norge. Utvikling av både design og teknisk funksjonalitet gjøres i fellesskap.

Innholdsleverandører som presenterer innhold på nettstedet, sikrer kvalitet og oppdaterer sitt innhold.

Sist oppdatert 28.09.2022