logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Nasjonal nettundervisning for leger

Om oss

Oslo universitetssykehus HF administrerer Nasjonal nettundervisning for leger

​Kompetanseutvikling ved Oslo universitetssykehus drifter landsdekkende nettundervisning for leger innen ØNH (øre-nese-halssykdommer), nevrokirurgi, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Forelesningene er en integrert del av spesialistutdannelsen for ØNH-legene.

Kontakt

Ta kontakt på nettundervisning@ous-hf.no for spørsmål om foredragene til nasjonal nettundervisning for leger.

Mer info

Les mer om Avdeling for kompetanseutvikling (oslo-universitetssykehus.no)

Sist oppdatert 25.05.2022