logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning
Fem mennesker sitter rundt en bord i et møterom og følger med på en skjerm.

Nasjonal nettundervisning for leger

Landsdekkende nettundervisning for leger innen immunologi og transfusjonsmedisin, infeksjonssykdommer, medisinsk mikrobiologi, nevrokirurgi og øre-nese-halssykdommer.

Sist oppdatert 01.11.2023