logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Formål med prosjektet

Prosjektet har en fremtidsvisjon:  «Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger»

En blå og hvit logo

Vi skal nærme oss visjonen gjennom felles nasjonale løsninger for samhandling, dokumentasjon, undervisning og arbeidsprosesser. Dette vil bidra til å sikre samhandling ikke bare internt, men også mellom laboratorier og helseregioner.

Den overordnede hensikten med å gjennomføre prosjektet, er å tilrettelegge for  

  • Nasjonal samhandling mellom landets patologiavdelinger 
  • Effektivisering av arbeidsoppgavene i patologiavdelingene 
  • Effektivisering av arbeidet i grenseflaten mellom rekvirent og patolog 
  • Effektivisering av innrapportering til sentrale helseregistre (Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet) 

Det er viktig å få fram at dette prosjektet er bare ett av mange tiltak som skal føre oss i ​​retningen av visjonen. For å oppnå nytteeffektene, må det gjennomføres aktiviteter i alle regioner. Det er via de regionale aktivitetene vi konkret vil få ut nytteeffektene.​

​Standardisering skal skje via en nasjonal forvaltningsstruktur utenfor prosjektet. En slik struktur forutsetter bred involvering og forankring i fagmiljøet. Det er opprettet et interregionalt fo​rum for digital patologi som skal sørge for at arbeidet med standardisering drives videre av fagmiljøet, og at det er forankret i regionene og sykehusene.Sist oppdatert 06.05.2022