logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning
En bygning med glassvegg

Arkitekturprinsipper

Spesialisthelsetjenestens visjoner, mål, strategier og omgivelser er grunnleggende føringer som definerer rammene for utvikling av virksomhetsarkitekturen. Lover, forskrifter og regler, på alle nivåer - fra internasjonale via nasjonale til virksomhetsinterne – gir ytterligere rammer.

Teknologiske muligheter og forventede utviklingstrekk er også med på å forme virksomhetsarkitekturen.

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med disse rammene. Arkitekturprinsippene skal gjelde for alle domener av virksomhetsarkitekturen: forretning, informasjon, applikasjon og teknologi.  Prinsippene er utformet slik at de skal kunne fungere i samspill med andre komplementære prinsipper innen f.eks. strategiutforming, organisasjonsutvikling, systemutvikling og tekniske områder.​


Sist oppdatert 17.12.2021