logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

En referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet

Funksjonalitetsmodell

HL7 EHR-System Functional Model, Release 2 brukes som referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet. Modellen er en liste over funksjonaliteter i et EPJ-system, og inneholder ca. 300 funksjonaliteter beskrevet fra et brukerperspektiv.

​Funksjonalitetene er inndelt i følgende seksjoner:

2021-10-15_12-05-36.png
 

Modellen inneholder et supersett av funksjonaliteter som kan finnes, og når man skal benytte den velger man ut en delmengde funksjonaliteter som passer til formålet. Man kan søke HL7 om å få godkjent en slik delmengde som en profil.
Funksjonalitetenes name og statement er oversatt til norsk. Den norske versjonen er godkjent av HL7 Norge. Vi anbefaler likevel at du konfererer med den engelske versjonen for å sikre rett forståelse.

Beskrivelse av seksjonene

I avsnittene nedenfor finner du en kort forklaring på hva som ligger i de forskjellige seksjonene.

Overbygg

Overbygg inneholder ingen funksjonalitet, men inneholder en liste med samsvarskriterier som alle løsninger som benytter standarden må oppfylle.

Helsehjelp

Helsehjelp inneholder funksjonaliteter som er nødvendige for å gi helsehjelp og behandling til en spesifikk pasient. Funksjonalitetene er generelle og ikke begrenset til en spesifikk behandlingskontekst.

2021-10-15_12-12-49.png
 

Støtte til helsehjelp

Støtte til helsehjelp inneholder funksjonalitet som støtter funksjonaliteten i Helsehjelp, men som ikke er direkte helsehjelp.Funksjonalitetene er i hovedsak koordinert mot Helsehjelp, f.eks. "CPS.2 Støtte informasjon fra eksterne kilder" og "CP.2 Gjengi informasjon fra eksterne kilder".

2021-10-15_12-13-08.png
 

Støtte til folkehelse

Støtte til folkehelse inneholder funksjonaliteter som er nødvendige for å forhindre og kontrollere sykdom i en gruppe av mennesker. Den inkluderer også funksjonalitet for å avgi informasjon til systemer innenfor medisinsk forskning, fremme av befolkningshelse og kvalitetsforbedringer for ulike pasientgrupper.

2021-10-15_12-13-26.png
 

Administrativ støtte

Administrativ støtte inneholder funksjonaliteter som er nødvendige for å drive den kliniske praksisen og for å støtte administrative og finansielle tjenester. Den nkluderer ressurshåndtering, arbeidsflyt, kommunikasjon med pasienter samt håndtering av administrativ informasjon vedr. pasienter og helsetjenestetilbydere.

2021-10-15_12-13-42.png
 

Infrastruktur for journal

Infrastruktur for journal inneholder funksjonaliteter felles for håndtering av journaler, spesielt knyttet til journalens livssyklus (opprettelse, signering, tilgang, bruk mm) og levetid (lagring, kryptering, revisjon mm). Funksjonalitenene i denne seksjonen er essensielle og fundamentet for funksjonalitet i seksjonene over i modellen (Helsehjelp, Støtte til helsehjelp, Støtte til folkehelse og Administrativ støtte)

2021-10-15_12-13-58.png
 

Infrastruktur for informasjonssikkerhet

Infrastruktur for informasjonssikkerhet inneholder funksjonaliteter felles for en EPJs infrastruktur: drift, sikkerhet, effektivitet, data-integritet, personvern, konfidensialitet og interoperabilitet med andre systemer. Funksjonalitenene i denne seksjonen er essensielle og fundamentet for funksjonalitet i seksjonene over i modellen (Helsehjelp, Støtte til helsehjelp, Støtte til folkehelse og Administrativ støtte)

2021-10-15_12-14-19.png
 

Sist oppdatert 15.10.2021