logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Felles kompetansemål inkl. kurs i administrasjon og ledelse

Her finner du en oversikt over temaene i felles kompetansemål, lenke til Helsedirektoratets FKM-sider og informasjon om kurset administrasjon og ledelse, som arrangeres av de regionale utdanningssentrene.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

 

Læringsmålene er inndelt i følgende temaer

 • Etikk
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørendeopplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse


Helsedirektoratet har en temaside om FKM
hvor de gir oversikt over hvilke læringsmål som skal oppnås i de ulike delene av spesialistutdanningen, utdyper læringsmålene og gir anbefalinger til og tips om gjennomføring av læringsaktiviteter.

Kurs FKM 

​Det er laget to kurs som kan bidra til oppnåelse av noen av de felles kompetansemålene. Målgruppen er leger i spesialisering, men kursene er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å lære mer om temaene.

Kultursensitiv kommunikasjon 

Filmene i lenken under viser ulike situasjoner det kan være nyttig å tenke gjennom i din rolle som lege i et flerkulturelt samfunn. Spørsmålene er ment å bidra til refleksjon over egen kommunikasjon og praksis.

​Kultursensitiv kommunikasjon og bruk av tolk

Undervisningsopplegget er laget i samarbeid mellom Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester og Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS, på oppdrag fra Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst.

​​Kunnskapsbasert praksis 

​Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

​Kunnskapsbasert praksis – en praktisk øvelse

Kurset er laget i samarbeid mellom MAGIC Evidence Ecosystem Foundation​​​​ og Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS, på oppdrag fra Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst​.

Nasjonalt kurs i administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse er et anbefalt kurs for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset arrangeres i alle fire regioner, minimum to ganger per år i hver region.

Nasjonalt samordet opptak til kurs i administrasjon og ledelse

Følg lenken til nasjonalt samordet påmelding for kurs i administrasjon og ledelse for alle helseregioner: Administrasjon og ledelse - Nasjonalt opptak, flere datoer tilgjengelig

Plan for nasjonalt anbefalte kurs i administrasjon og ledelse

Langtidsplan/normalfrekvens administrasjon og ledelse 

Langtidsplan/normalfrekvens for administrasjon og ledelse viser hvor ofte og i hvilke regioner kursene planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs i sakkyndig arbeid

Helsedirektoratet oppgir «Sakkyndighetsarbeid – kurs» som anbefalt læringsaktivitet under to læringsmål i FKM:

FKM-46: Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis.
FKM-47: Ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet.

Helsedirektoratet har orientert om at de jobber med en gjennomgang av sine anbefalinger for oppnåelse av felles kompetansemål. Legeforeningen har et e-læringskurs i sakkyndighet som er obligatorisk for spesialistgodkjenning etter gammel ordning: Sakkyndig arbeid OBL - Nettkurs (legeforeningen.no)

Podkast-kurs FKM

Podkastene finner du i Læringsportalen for din region.

Podkast-kurs finnes innen disse temaene:

 • Lovverk FKM
 • Samvalg FKM
 • Medisinsk etikk FKM

Lytt til podkastene her (åpen side med valgfri påmelding (Helse Midt))

 • Alle podkastene har tilhørende dokumenter vi anbefaler å lese før du lytter på opptaket. Det gir et bedre læringsutbytte. Læringsportalen forklarer hvordan du finner disse dokumentene.
 • Noen læringsportaler har mulighet for ikke-pålogget (anonym) avspilling. Dette er nyttig hvis du ønsker å høre på podkasten når pålogging ikke er mulig.
 • Når du er pålogget i Læringsportalen, vil systemet automatisk dokumentere læringsaktiviteter i Kompetanseportalen. Ordningen med automatisk dokumentasjon er imidlertid ikke innført overalt. Husk: selv om du er pålogget, blir aktiviteten ikke nødvendigvis dokumentert som gjennomført. Du bør undersøke hva som gjelder i din region.
 • Hvis du har problemer med å åpne podkasten fra en sykehus-PC, kan du bruke mobiltelefonen.

 

Sist oppdatert 17.08.2023