logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Kompetanseportalen

De regionale helseforetakene har innført Kompetanseportalen som et dokumentasjonssystem for LIS-utdanning. Kompetanseportalen benyttes for å dokumentere gjennomførte læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål.

Kompetanseportalen er i bruk ved alle helseforetak i Norge. Søknad til Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning gjøres på bakgrunn av dokumentasjon av oppnådde læringsmål i Kompetanseportalen. Helsedirektoratet henter informasjonen direkte fra Kompetanseportalen.

Innlogging og brukerveiledninger

Innlogging til Kompetanseportalen gjør du på intranettsidene i ditt foretak, via mobilappen eller med bank-ID gjennom direktelenke. Under finner du direktelenke til Kompetanseportalen for de ulike regionene, samt lenke til mobilapp:

Ved problemer knyttet til pålogging, meld sak i Min Sykehuspartner eller ta kontakt med Sykehuspartner på telefon 32 23 53 30

Direktelenke til Kompetanseportalen HSØ

Mobilapp App Store

Mobilapp Google Play

Ved problemer knyttet til pålogging, kontakt Kundesenteret Helse Vest IKT Kundeweb - Forside (ihelse.net) eller lokal systemansvarlig.

Direktelenke til Kompetanseportalen HV

Mobilapp App Store

Mobilapp Google Play

Ved problemer knyttet til pålogging, meld sak på Hemithjelp.no eller til lokal systemansvarlig.

Direktelenke til Kompetanseportalen HMN

Mobilapp App Store

Mobilapp Google Play

Ved problemer knyttet til pålogging, meld sak til din lokale systemforvalter. Se kontaktinformasjon til brukerstøtte i Helse Nord på Intranett: https://intranett.helse-nord.no/brukerstotte/category44820.html

Direktelenke til Kompetanseportalen HN

Ved bruk av direktelenke: Logg inn med brukernavn og passord. Er dette første gang du logger deg på oppretter du passord til din bruker.

Mobilapp App Store

Mobilapp Google Play

Du finner brukerveiledninger og instruksjonsvideoer under  "Hjelp" i menyen til venstre (firkant med spørsmåltegn i), slik som på bildet under.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Brukerveiledninger og instruksjonsvideoer i Kompetanseportalen.

Tips og triks i Kompetanseportalen

Her finner du tips og triks om ulike funksjoner i Kompetanseportalen, fra hvilken nettleser som er best å bruke til hvordan å skru av e-postvarslinger når det bes om signatur i Kompetanseportalen.

Kompetanseportalen fungerer best i nettleserne Microsoft Edge eller Google Chrome.

Logo Microsoft Edge og Google Chrome

 

Ved å trykke i feltet Søk i mine læringsmål og aktiviteter kan du søke etter læringsaktiviteter (prosedyrer, kurs mm.) og læringsmål.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Søkefunksjon i Kompetanseportalen.

 • Ved å velge læringsarena øverst i læringsmålplanen din kan du filtrere læringsmål ut fra læringsarena (der du arbeider nå og skal oppnå læringsmålet).
 • OBS! Dette valget lagres, du må derfor tilbakestille valget når om du roterer til annen læringsarena
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Filtrering av læringsmål i Kompetanseportalen.

Når du bytter arbeidssted skal du få tildelt det nye arbeidsstedets læringsmålplan (OBS: Læringsmålplan fra tidligere arbeidssted skal ikke tildeles på nytt eller reaktiveres).

Følgende informasjon fra gammel læringsmålplan vil synkroniseres inn i ny læringsmålplan / profil på nytt foretak:

Hva synkroniseres ​Internt i RHF Mellom RHF​ Kommentar​
Gjennomføring av læringsmål Ja Ja  
Gjennomføring av læringsaktivitet Ja Ja Blir liggende under tidligere arbeidssted​
Veileder Ja Nei Eventuelt ny veileder må legges inn manuelt​
Veiledningssamtaler Ja Nei Ny veileder kan se tidligere veiledningssamtaler​
Dokumentarkiv Ja Nei  
 

​​Når du bytter arbeidsted og får tildelt det nye arbeidsstedets spesialitetsplan/læringsmålplan, vil den synkroniseres med det du har gjennomført av læringsaktiviteter og læringsmål hos tidligere arbeidssted.

Læringsmål du har fått godkjent ved tidligere arbeidsted vil være godkjent i den nye planen du har fått tildelt.

Nasjonale prosedyrer du har gjennomført ved tidligere arbeidsted vil du finne i nåværende tildelte plan. Andre læringsaktiviteter og nasjonale kurs gjennomført ved tidligere arbeidsted vil du finne under knappen "Tidligere arbeidssted" på de ulike læringsmålene (se bildet under). Læringsaktiviteter på nåværende arbeidssted ligger under knappen med foretakets navn (Vestre Viken i eksempelet her) på de ulike læringsmålene. Du må inn på begge knappene for å få totaloversikt over alle læringsaktiviteter du har gjennomført. 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Finne igjen gjennomførte LM/LA ved bytte av arbeidssted i Kompetanseportalen.

Det er satt opp ulike varsler i Kompetanseportalen, for eksempel varsel om tildelt plan, godkjent læringsmål, signert krav, forespørsel om signering av krav og lignende.

Du kan motta varsler på tre ulike måter:

 • Enkeltvis e-postvarsel - Sendes ut tilnærmet umiddelbart etter hendelsen det skal varsles om.
 • Ukentlig oppsummering på e-post - Sendes ut i en samlet oppsummering en gang i uken (onsdag)
 • Hjem-sidevarsler i fanen "Hjem" i Kompetanseportalen. Dukker opp tilnærmet umiddelbart etter hendelsen det varsles om.

Du kan selv velge hvordan du ønsker å motta de ulike varslene. Du kan også slå av de fleste varsler dersom du ønsker det. Du finner innstillinger for varsler under menyen "Innstillinger" nederst i hovedmenyen til venstre. 

Et annet tips er å lage e-postregler i Outlook slik at mail fra Kompetanseportalen automatisk legger seg i egen mappe.

Se avsnitt "Varsler" i "Brukerveiledning alle roller" under "Hjelp" i Kompetanseportalen for mer detaljer.

En leder som ønsker å delegere ut oppgaven godkjenning av læringsmål gjør det på sin "Hjem" side, ved å klikke på "Deleger godkjenning av læringsmål", som vist i bildene under:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Trykk på "Deleger godkjenning av læringsmål".
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Legg til medarbeidere som skal ha mulighet til å godkjenne læringsmål.
Bord
Eksempel.

Nytt grensesnitt for prosedyrelister er på plass i Kompetanseportalen. Funksjonaliteten vil gi en ny og mer tidseffektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyre.

I det nye grensesnittet er det mulighet for å:

 • favoritt-markere prosedyrer du ønsker at skal ligge øverst i visningen
 • enkelt søke etter en spesifikk prosedyre
 • registrere flere repetisjoner av en prosedyre på en gang, ved å skrive inn antallet du ønsker å registrere

Se lynguide for mer informasjon: Lynguide - Registrere flere gjennomføringer av prosedyrer (PDF)

Det finnes også en brukerveiledning under "Hjelp" i Kompetanseportalen. Den ligger under overskriften "Annet opplæringsmateriell" og heter "Brukerveiledning alle roller". Klikk deretter på avsnittet "Prosedyrelister (LIS)" for å komme til riktig sted.

​Nasjonal samordning av prosedyrer i KP

Nasjonale prosedyrer er nå oppdatert i Kompetanseportalen, slik at antall ganger en prosedyre skal registreres er lik i alle foretak i hele landet. ​

Les mer her: Nasjonal samordning av prosedyrer i Kompetanseportalen​​

Dokumentasjon i Kompetanseportalen av tidligere oppnådd kompetanse

Tverregional arbeidsgruppe for drift og videreutvikling av Kompetanseportalen har laget et dokument til LIS som kommer fra utlandet, som beskriver den tekniske fremgangsmåten for å få registrert tidligere kompetanse i Kompetanseportalen.

Dokumentet «Prosess for etterregistrering av tidligere oppnådde læringsmål i Kompetanseportalen (PDF)» gir en stegvis forklaring på hvordan du som LIS går frem. Det er kun oppnådde læringsmål som skal registreres og godkjennes, det er ikke nødvendig å registrere tidligere gjennomførte læringsaktiviteter.

Når det gjelder LIS i sykehusspesialitetene som skal konvertere fra gammel til ny ordning, var fristen for å vurdere kompetansen ved overgang fra gammel til ny spesialistutdanning 31. desember 2023 (helsedirektoratet.no). For allmenn- og samfunnsmedisin er fristen for å søke om spesialistgodkjenning i gammel ordning 31. desember 2026, mens fristen for arbeidsmedisin er 21. desember 2028. Les mer om overgangsregler og vurdering av læringsmål ved overgang fra gammel til ny spesialistutdanning på Helsedirektoratets side.

Roller i Kompetanseportalen

LIS, ledere, veiledere og supervisører har ulike roller i Kompetanseportalen.

 • LIS dokumenterer fullførte læringsaktiviteter
  • Egenregistrering
  • Sende til signering hos supervisør
  • Laste opp kursbevis
  • Gjennomføre e-læringskurs
 • LIS sender læringsmål til leder for godkjenning
 • LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid

 • Leder tildeler læringsmålplan til LIS
 • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål LIS har sendt til godkjenning (oppgaven kan delegeres)
 • Leder kan følge LIS sin progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter

 • Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS
 • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen
 • Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov
 • Veileder kan følge LIS sin progresjon

 • Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene LIS har sendt til godkjenning

 • Ny rolle som sikrer at UAO kan følge sine LIS-ers progresjon i tildelte læringsmålplaner og se status på siste veiledningssamtale.

Kompetanseportal for LIS i kommunehelsetjenesten og ASA-spesialister

Helsedirektoratet sin versjon av kompetanseportalen (tidligere kalt kommuneløsningen) skal brukes av følgende LIS:

 • LIS 1 i kommunedelen
 • LIS 3 i allmennmedisin
 • LIS 3 i samfunnsmedisin
 • LIS 3 i arbeidsmedisin

Portalen skal brukes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene. Gjennomføring i læringsmålplaner synkroniseres mellom de ulike versjonene av kompetanseportalen.

Brukerveiledning og informasjon om innlogging i Helsedirektoratets Kompetanseportal (Helsedirektoratet)

Sist oppdatert 13.05.2024