logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Midt-Norge (RegUt HMN)

Vi holder til på St. Olavs hospital i Trondheim.

Har du spørsmål angående kurs, langtidsplan/normalfrekvens eller lignende?

Ta en titt på landingssiden for din spesialitet: Informasjon om utdanningen i de ulike spesialitetene

Finner du ikke det du leter etter der? Ta kontakt med regut.hmn@stolav.no

Har du spørsmål/innspill angående innhold på nettsiden?

Ta kontakt med nettredaktør carmau@ous-hf.no

Andre henvendelser?

Ta kontakt med regut.hmn@stolav.no eller noen av de hyggelige ansatte under.​

Ansatte

Postmottak

regut.hmn@stolav.no

Besøks- og postadresse:

St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim

Fagkontaktansvar

Fagkontaktansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de regionale utdanningssentrene. Dette er spesialitetene RegUt HMN er fagkontakt for:

  • Barnesykdommer
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
  • Immunologi og transfusjonsmedisin
  • Klinisk farmakologi
  • Medisinsk biokjemi
  • Medisinsk mikrobiologi
  • Psykiatri
  • Øre-nese-halssykdommer
  • Øyesykdommer

På lenken under finner du en oversikt over hvordan fagansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de fire RegUtene:

Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

Sist oppdatert 08.02.2024