logo

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Nord (RegUt HN)

Vi holder til ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Postmottak

regut@unn.no

Ansatte

Besøks- og postadresse

Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for RegUt i Helse Nord

Fagkontaktansvar 

Fagkontaktansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de regionale utdanningssentrene. Dette er spesialitetene RegUt HN er fagkontakt for:

  • Anestesiologi
  • Hud- og veneriske sykdommer
  • Klinisk nevrofysiologi
  • Nevrologi
  • Onkologi
  • Patologi
  • Radiologi
  • Revmatologi 

På lenken under finner du en oversikt over hvordan fagansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de fire RegUtene:

Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

Mer om RegUt HN


 

Sist oppdatert 04.05.2023