logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Vest (RegUt HV)

Vi holder til på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Har du spørsmål angående kurs, langtidsplan/normalfrekvens eller lignende?

Ta en titt på landingssiden for din spesialitet: Informasjon om utdanningen i de ulike spesialitetene

Finner du ikke det du leter etter der? Ta kontakt med regutvest@helse-vest.no

Har du spørsmål/innspill angående innhold på nettsiden?

Ta kontakt med nettredaktør carmau@ous-hf.no

Andre henvendelser?

Ta kontakt med regutvest@helse-vest.no eller noen av de hyggelige ansatte under.

​Ansatte

Postmottak

regutvest@helse-vest.no

Besøks- og postadresse

Haukeland universitetssjukehus
Jørgen Sandbergs hus, 1. etg.

Helse Bergen
Regionalt utdanningssenter, Seksjon for kompetanseutvikling
Postboks 1400
5021 Bergen

Fagkontaktansvar

Fagkontaktansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de regionale utdanningssentrene. Dette er spesialitetene RegUt HV er fagkontakt for:

 • Maxillofacial kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi

Spesialiteter med felles kirurgiske læringsmål

 • Barnekirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

RegUt HV har i tillegg koordinerende ansvar for FKM-kurset «Administrasjon og ledelse».

På lenken under finner du en oversikt over hvordan fagansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de fire RegUtene:

Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

Mer om RegUt HV

Sist oppdatert 07.02.2024