logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Fordøyelsessykdommer (FIM)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM).

Tid og sted

Når

Se under

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Akutt- og mottaksmedisin, Blodsykdommer, Endokrinologi, Fordøyelsessykdommer, Geriatri, Hjertesykdommer, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, Lungesykdommer, Nyresykdommer

Om kurset

Helsedirektoratet anbefaler kurs i fordøyelsessykdommer for felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM).

Legeforeningen arrangerer kurset «Grunnkurs i fordøyelsessykdommer»: Grunnkurs i fordøyelsessykdommer – Legeforeningen

(Gjester har ikke tilgang til dette kurset, vennligst logg inn.)

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:
 
Fordøyelsessykdommer
FIM-079 Gastrointestinal blødning
FIM-080 Kvalme, oppkast, diaré og obstipasjon
FIM-083 Ernæringssvikt
FIM-084 Øsofagus - fremmedlegeme
FIM-085 Øsofagus - sykdommer, tilstander som krever videre utredning av spesialist
FIM-086 Ventrikkel og duodenum - sykdommer
FIM-087 Tynntarm - sykdommer
FIM-088 Tykktarm - sykdommer
FIM-089 Lever - sykdommer
FIM-092 Gastrointestinaltraktus - kreftsykdommer
FIM-093 Mage og tarm - medikamentbivirkninger
 
Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.
 

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.