logo

Fagkurs

Hjertesykdommer, inkl EKG og ekkokardiografi (FIM)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 indremedisin (FIM). Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Når

Se under

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Akutt- og mottaksmedisin, Blodsykdommer, Endokrinologi, Fordøyelsessykdommer, Geriatri, Hjertesykdommer, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, Lungesykdommer, Nyresykdommer

Om kurset

Helsedirektoratet anbefaler kurs i "Hjertesykdommer, inkl EKG og ekkokardiografi" for del 2 i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål.

Dette har tradisjonelt vært tre kurs, hvorav grunnkurset var obligatorisk for indremedisin i gammel ordning, mens kurs i EKG og kurs i basal ekko var godkjent som tellende valgfrie timer for flere spesialiteter.

«Elektrokardiologi» og «Ekkokardiografi I – grunnkurs» arrangeres av RegUt.
«Hjertesykdommer» arrangeres av Legeforeningen.

I påvente av endelig avklaring av anbefalingene, arrangeres alle tre kursene. Her finner du mer informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-indremedisin#hjertesykdommer-inkl-ekg-og-ekkokardiografi

Kontakt