logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Kurs i sakkyndighetsarbeid

Anbefalt læringsaktivitet under to læringsmål i FKM.

Tid og sted

Når

Se under

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Allmennmedisin, Anestesiologi, Arbeidsmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri, Barnekirurgi, Barnesykdommer, Blodsykdommer, Bryst- og endokrinkirurgi, Endokrinologi, Fordøyelsessykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Geriatri, Hjertesykdommer, Hud- og veneriske sykdommer, Immunologi og transfusjonsmedisin, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, Karkirurgi, Klinisk farmakologi, Klinisk nevrofysiologi, Lungesykdommer, Maxillofacial kirurgi, Medisinsk biokjemi, Medisinsk genetikk, Medisinsk mikrobiologi, Nevrokirurgi, Nevrologi, Nukleærmedisin, Nyresykdommer, Onkologi, Ortopedisk kirurgi, Patologi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Radiologi, Revmatologi, Rus- og avhengighetsmedisin, Samfunnsmedisin, Thoraxkirurgi, Urologi, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer

Informasjon om kurset

Om kurset

Helsedirektoratet oppgir «Sakkyndighetsarbeid – kurs» som anbefalt læringsaktivitet under to læringsmål i FKM:

FKM-46: Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis.

FKM-47: Ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet.

Helsedirektoratet har orientert om at de jobber med en gjennomgang av sine anbefalinger for oppnåelse av felles kompetansemål. Legeforeningen har et e-læringskurs i sakkyndighet som er obligatorisk for spesialistgodkjenning etter gammel ordning:

Sakkyndig arbeid OBL - Nettkurs (legeforeningen.no)