logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Langtidsplan/ normalfrekvens for kurs

Her finner du langtidsplaner med oversikt per spesialitet for kurs som er planlagt fremover i tid. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planene oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Du finner mer informasjon om kursene og utdanningen i din spesialitet, samt en oversikt over alle kursene som er publisert i lenkene under:

Informasjon om utdanningen i de ulike spesialitetene

Kurskatalog – kurs for leger i spesialisering

Sist oppdatert 04.05.2023