logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Bedre kursorganisering – pilotprosjekt med samordnet opptak

RegUt HSØ har gjennomført et pilotprosjekt med samordnet opptak til kurs som arrangeres for del to av de ti spesialistutdanningene med felles indremedisinske læringsmål (FIM) i samtlige regioner våren 2024.

Publisert 11.01.2024
Sist oppdatert 16.02.2024
Diagram, sektordiagram
Alle som meldte seg på innen påmeldingsfristen for kurs i FIM våren 2024 fikk tilbud om kursplass, de fleste på første- eller andrevalget sitt.

Hvorfor forsøker vi dette?

Hensikten med en samordnet opptaksmodell er rettferdig fordeling av kursplasser og mer forutsigbarhet for leger i spesialisering og sykehusene. Samordningen gir reelle tall på etterspørsel og gjør det mulig å tilpasse kurskapasiteten etter behov.

Hva betyr det for deg som skal søke plass på kurs?

Retningslinjene for tildeling av plasser endres ikke. Forskjellen er at vi lyser ut de aktuelle kursene samlet, og at du kan prioritere hvilke kurs du har mest nytte av å delta på i kommende periode. Du trenger ikke søke flere ganger på kurs som arrangeres flere steder i samme semester.

Les mer om opptak, opptakskriterier, venteliste og supplerende opptak her: Informasjon til LIS om kurs

Hvordan foregår samordnet opptak?

  • Alle planlagte kurs for en spesialitet utlyses samlet én gang per semester, minimum seks måneder før det første kurset avholdes. Etteranmelding er mulig.
  • Søkere avklarer med sin leder hvor mange kurs de får permisjon til å delta på, og oppgir dette og en prioritering av kursene de ønsker plass på.
  • Etter påmeldingsfristen, blir de som er tildelt plass kontaktet av RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.
  • For å bekrefte kursplassen må søkeren avklare med sin leder at de får delta på kurset, og deretter registrere seg i kursportalen i regionen kurset skal arrangeres i.
  • Ved avmeldinger vil eventuelle påmeldte på venteliste og etteranmeldte kontaktes fortløpende.

Erfaringer fra pilotprosjektet og videreføring av samordnet opptak for kurs i FIM

Alle som meldte seg på innen påmeldingsfristen for kurs i FIM våren 2024 fikk tilbud om kursplass, de fleste på første- eller andrevalget sitt, jf. diagrammet over. Totalt antall kursplasser ved kursene i FIM våren 2024 er 669. Seks av de ni kursene har kapasitet til å ta inn alle som har kursene som øverste prioritet. På tre kurs er det for få plasser til henholdsvis 92, 19 og én søker som hadde disse som førstevalg. Vi arrangerer ekstra gjennomføringer av det ene kurset, og ser at det er god kapasitet til høsten på de to andre. Etteranmeldte som ikke har fått plass på vårens kurs, kan forvente plass på kursene neste semester.

Opptaksmodellen blir videreført for opptaket til FIM-kursene høsten 2024, med påmeldingsfrist 15. mai 2024. Piloten har gitt oss oversikt over reelt behov for plasser til hvert kurs, og gjør at vi kan tilpasse kurskapasiteten. Alle som er påmeldt opptaket til kursene våren 2024 mottar en mail fra RegUt HSØ når påmeldingen til høstkursene starter, senest ved utgangen av februar.   

Her kan finner du gjeldene opptak: Felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM) – samordnet opptak

Tilbakemeldinger?

Vi er allerede i gang med forbedringer av modellen og vil gjerne høre hva du tenker.

Du kan legge inn tilbakemelding (anonymt): Tilbakemelding: samordnet opptak (QuestBack), eventuelt ta kontakt med oss i RegUt HSØ direkte: Kontaktinformasjon RegUt HSØ.