logo

Nyttige lenker

Her finner du lenker som kan gi deg nyttig informasjon om LIS-utdanningen. Siden oppdateres løpende.

Hvordan blir jeg spesialist og legespesialist?

Ylf har skrevet en artikkel som svarer på spørsmål om spesialistutdanningen på en veldig god måte.

Viktige begreper i utdanningen

Gjennom spesialiseringen kommer du over mange ulike begreper. Helsedirektoratet har utarbeidet en liste som kan gi deg oversikt.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du den største samlingen av retningslinjer og veiledere i Norge, samt medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter til fri benyttelse for primær- og spesialisthelsetjenesten. Det finnes en rekke emneinnganger for de ulike spesialitetene, som gjør det lett å navigere og finne skreddersydd innhold tilpasset spesialitet.

Autorisasjon og spesialistutdanning

På Helsedirektoratets sider finner du informasjon om alt som har med autorisasjon og spesialistutdanning å gjøre.

Godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter

Helsedirektoratet har laget en oversikt over godkjente eller registrerte utdanningsvirksomheter for utdanning av leger i spesialisering.

The New England Journal of Medicine – Opplæringsfilmer

New England Journal of Medicine har publisert flere opplæringsfilmer innen ulike spesialiteter.

E-læring for helseutdanning ved UiB, UiO, NTNU og UiT

Her finner du en samling av e-læring for helseutdanning i de ulike spesialitetene, ved UiB, UiO, NTNU og UiT.

Metodebok.no

Metodebok.no er en fagportal for metodebøker og prosedyrer. Løsningen er utviklet for å forenkle bruken av metodebøker og prosedyrer for helsepersonell.

DigLIS – opplæringen om spesialistutdanningen for leger

Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

Har du et forslag til hva vi burde lenke til? Tips oss: carmau@ous.hf.no

Sist oppdatert 08.12.2022