logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Spesialistutdanningskonferansen for leger

Hvert år arrangerer de regionale utdanningssentrene en nasjonal LIS-konferanse som tar for seg sentrale elementer i spesialistutdanning av leger. Her finner du informasjon om konferansene, program og opptak fra konferansedagene.

Spesialistutdanningskonferansen for leger september 2024 

Dato for spesialistutdanningskonferansen 2024 er satt: 16.-17. september.

I år arrangeres konferansen i Tromsø, med RegUt Helse Nord som praktisk arrangør.

Se mer informasjon og meld deg på her: Spesialistutdanningskonferansen for leger 2024

Påmeldingsfrist 23. juni 2024. 

Spesialistutdanningskonferansen for leger september 2023

Tema for konferansen: ​​Vurdering for læring og vekst – en helhetlig tilnærming til utvikling av legerollen.

​Her kan du finne program og se konferansen i sin helhet:

Spesialistutdanningskonferansen for leger 2023

Konferansen ble avholdt på Stiklestad, med RegUt Helse Midt-Norge som praktisk arrangør. 

Spesialistutdanningskonferansen for leger november 2022 

​Tema for konferansen: kvalitet og kompetanse.

Her finner du program og kan se konferansen i sin helhet:
 
 
Konferansen ble avholdt i Oslo, med RegUt Helse Sør-Øst som praktisk arrangør. 

Spesialistutdanningskonferansen for leger november 2021

Tema for konferansen: bidra til en nasjonalt harmonisert spesialistutdanning og legge til rette for at foretakenes utdanningsaktører og utdanningsansvarlige skal oppdateres og inspireres for videre arbeid med spesialistutdanning av leger.
 
Under finner du program med direktelenker til konferansen. Åpne programmet og klikk på lenken til den programposten du ønsker. Da vil Vimeo åpne seg på riktig tidspunkt i konferansen.
 
 
Konferansen ble avholdt digitalt, med RegUt Helse Vest som praktisk arrangør. 

Spesialistutdanningskonferansen for leger november 2020

Tema for konferansen: sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger.

Her kan du finne program og se konferansen i sin helhet:

Spesialistutdanningskonferansen for leger 2020 (unn.no)

Konferansen ble avholdt i Tromsø, med RegUt Helse Nord som praktisk arrangør. 

Spesialistutdanningskonferansen for leger november 2019

Tema for konferansen: kvalitet i ny spesialistutdanning og hvordan vi vurderer kompetanse hos LIS.

Her kan du finne alle presentasjonene og se konferansen i sin helhet:

Spesialistutdanningskonferansen for leger 2019 (stolav.no)

Konferansen ble avholdt i Trondheim, med RegUt Helse Midt-Norge som praktisk arrangør. 

Spesialistutdanningskonferansen for leger november 2018

Tema for konferansen: det nye utdanningsløpet for leger i spesialisering, veiledning og supervisjon, og strategi for prioritering av LIS-utdanningen i sykehusene.

Under finner du program og lenke til å se konferansen i sin helhet:

Program spesialisutdanningskonferansen 2018 (PDF)

Opptak spesialistutdanningskonferansen for leger 2018 (YouTube)

Konferansen ble avholdt på Gardermoen, med RegUt Helse Sør-Øst som praktisk arrangør. 

Sist oppdatert 06.02.2024