logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs i geriatri fra 30.06.22 og 10.10.22

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i geriatri.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 09.03.2023
En stabel med bøker med en blyant på toppen

​​​Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs i geriatri

30. juni 2022 innlemmet Helsedirektoratet kurs i cerebrovaskulære sykdommer i anbefalingene om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i geriatri og erstattet titlene på grunnkursrekken med tematiske overskrifter.

10.oktober 2022 oppdaterte Helsedirektoratet grunnkurstitlene med følgende overskrifter: 

  • Utvalgte geriatriske utfordringer (tidligere grunnkurs 1)
  • Kognitiv svikt og nevrologi (tidligere grunnkurs 2)
  • Geriatrisk utredning og behandling (tidligere grunnkurs 3)
  • Skrøpelighet (tidligere grunnkurs 4) 

   
​For mer informasjon om utdanningen i geriatri, se her: ​​

Spesialistutdanning i geriatri ​​​