logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Endringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer fra 30.09.22

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i blodsykdommer.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 08.05.2024
Illustrasjon av et ark og en blyant

Endringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer

30. september 2022 endret Helsedirektoratet titler på kursene i sine anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i blodsykdommer. 

  • "Morfologisk diagnostikk av blodsykdommer" het tidligere "Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk". 
  • "Medikamentell behandling av kreft og smerter del I" erstattet "Medikamentell behandling av kreft og smerter - cytostatika".*

*Kurset "Medikamentell behandling av kreft og smerter del I" endret navn til "Medikamentell kreftbehandling del I" mai 2024, slik at kursnavnet er likt for spesialitetene blodsykdommer og onkologi som kurset er anbefalt for.

For mer informasjon om utdanningen i blodsykdommer, se her: ​​Spesialistutdanning i blodsykdommer