logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Endringer i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for spesialiteten urologi fra februar 2023

Orientering fra RegUt HV til involverte i spesialistutdanning i urologi.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 06.06.2023
Illustrasjon av et ark og en blyant

​Endringer av minimumsantall for to prosedyrer og endring av ordlyd på én prosedyre​

Endringene kommer etter et forslag fra spesialitetskomiteen i Legeforeningen. De regionale utdanningsrådene for spesialiteten støttet forslaget. Helsedirektoratet endret de nasjonalt anbefalte læringsaktivitetene februar 2023.

Dette er endret:

  • Minimumsantall for prosedyren Ureterorenoskopi (URS) endres.
  • Minimumsantall for prosedyren Extracorporeal shock wave lithotripsi (ESWL) endres.
  • Orkiektomi under prosedyren Scrotalinngrep og prosedyren Radikal orkiektomi slås sammen. Den nye ordlyden blir Orkiektomi (hvorav minst 5 radikale orkiektomier)

Da prosedyrelisten ble utarbeidet ble de fleste steinpasientene behandlet med ESWL. Dagens situasjon er at prosedyren sjelden utføres og kun på pasienter det krever spesialkompetanse å behandle. De fleste pasienter som tidligere ble behandlet med ESWL behandles nå med URS. Det innebærer at ESWL ikke lenger er et inngrep man bør beherske, men et inngrep man bør ha sett. I takt med at antall utførte ESWL har sunket, har antall URS økt. Extracorporeal shock wave lithotripsi (ESWL) endres fra 25 utført selvstendig, til delta/assistere på 5. For prosedyren Ureterorenoskopi (URS) økes antallet leger i spesialisering skal utføre selvstendig fra 40 til 50. Antallet URS de skal delta/assistere på (fleksibel URS) økes fra 5 til 15. 

Forslaget om endring for Orkiektomier kom fra Helse Nord, og ble støttet av Spesialitetskomiteen. Begrunnelsen for endingen er at det er sjelden det gjøres scrotal orkiektomi. Samtidig slås Orkiektomi (under prosedyren Scrotalinngrep) og prosedyren Radikal Orkiektomi sammen. Den nye ordlyden blir Orkiektomi (hvorav minst 5 radikale orkiektomier)

Prosedyrelisten for URO er oppdatert og endringene vil bli innført i Kompetanseportalen.

På Helsedirektoratets sider finner du informasjon om de anbefalte læringsaktivitetene i urologi.


For mer informasjon om utdanningen i urologi, se her: