logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Forslag til revidert kursportefølje for Klinisk nevrofysiologi

Spesialitetskomiteens forslag om innføring av nytt kurs i Elektroencephalografi for spesialistutdanning i KNF,  er vurdert i forhold til faglig behov og økonomiske og organisatoriske implikasjoner. RegUt HN sammen med 4 ledere av regionale utdanningsråd/utvalg, har gitt sitt inspill til dette samt foretslått ytterligere endringer.

Publisert 30.07.2021
Sist oppdatert 08.12.2022

Illustrsajon av KNF

RegUt HN er fagkontakt for spesialistutdanning i Klinisk nevrofysiologi (KNF) og har i det, ansvar for å innhente avklaringer og innspill fra foretakssiden vedrørende endringer i f.eks. kursrekken. I dette arbeidet rådfører vi oss rutinemessig med lederne av regionalt råd/utvalg i alle 4 regioner.

Vedlagt forslag støtter innføring av nytt kurs i "EEG og fremkalte responser" for viderekommende LIS. 

Det foreslås også å tilføre kurs i "Epelepsi og søvnmedisin" og "Nevromuskulære sykdommer ink patologi og genetikk"

Til sist foreslås å tilføre ett internasjonalt kurs (IALE VIREPA), i digital form.

Akkurat nå er saken tilbake hos Legeforeningen, fordi Helsedirektoratet ser behov for at de uttaler seg igjen, i og med at forslaget over innebærer større endringer enn det spesialitetskomiteen opprinnelig foreslo.

Du kan se hele forslaget her

Brev til H-dir med endringsforslag KNF (PDF)

Tabell med forslag til revidert kursrekke KNF (PDF)