logo

Om del 2 spesialiteter med felles kirurgiske læringsmål (FKI)

De kirurgiske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3.

Du finner avsnitt om del 2 i spesialitetene som har felles kirurgiske læringsmål på informasjonssidene for hver av spesialitetene:

Sist oppdatert 14.03.2022