logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Presisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer fra 18.08.22

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 22.04.2024
Illustrasjon av et ark og en blyant

​​​Presisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer

18. august 2022 endret Helsedirektoratet tittel på et kurs i anbefalingene om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer. Kurset "Tarmsykdommer (felles for fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi)" het tidligere "Kurs i tarmsykdommer".

For mer informasjon om spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer, se her: ​​Spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer