logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Presisering av prosedyrebeskrivelser i Helsedirektoratets anbefalinger for medisinsk genetikk fra 15.11.21

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i medisinsk genetikk.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 09.03.2023
Illustrasjon av et ark og en blyant

​Presisering av prosedyrebeskrivelser i Helsedirektoratets anbefalinger for medisinsk genetikk

15. november 2021 endret Helsedirektoratet ordlyden i en prosedyre på listen over anbefalte læringsaktiviteter:

Prenatal genetisk veiledning, unntatt aldersindikasjon. Minimum 5 av disse må være om preimplantasjonsdiagnostikk/preimplantasjons genetisk testing lød tidligere Prenatal genetisk veiledning inkludert NIPD og PGD. Ikke aldersindikasjon, minimum 5 PGD.


​​For mer informasjon om utdanningen i medisinsk genetikk​, se her: ​​

​​