logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Presisering i Helsedirektoratets anbefalinger om prosedyrer i blodsykdommer fra 08.05.23

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i blodsykdommer.

Publisert 19.06.2023
En stabel med bøker med en blyant på toppen

​Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om prosedyrer i blodsykdommer ​​

8. mai 2023 presiserte Helsedirektoratet ordlyden i anbefalingen om taking og tolking av benmargsaspirasjoner, jf. direktoratets nettside: Anbefalte læringsaktiviteter - Helsedirektoratet.

Etter endringen er anbefalingen:

Intratekal injeksjon av cytostatika og taking av spinalvæske til diagnostikk. Minimum halvparten på pasient, resterende på pasient eller simulator. Anbefalt antall gjennomføringer videreføres.

For mer informasjon om utdanningen i blodsykdommer, se her: 

​​