logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Spesialistutdanning i allmennmedisin

De regionale utdanningssentrene er opprettet for spesialisthelsetjenesten. Her vil du finne lenker til informasjon om spesialistutdanning i allmennmedisin.

Til deg som er LIS i allmennmedisin

For allmennmedisin har kommunen ansvar for å legge til rette for spesialistutdanning av leger i spesialisering, jf. spesialistforskriften § 5:

Dette innebærer blant annet å bidra til

  1. at spesialistutdanningen gjennomføres i åpen uselektert allmennpraksis og kommunale stillinger der det ytes tjenester i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, slik at det blir nødvendig tilgang på spesialister i allmennmedisin
  2. helhetlige utdanningsløp på tvers av kommuner, private aktører, andre aktuelle aktører og læringsarenaer i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også på tvers av ulike læringsarenaer i kommunen der det ytes tjenester i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven
  3. samarbeid med andre kommuner for å oppnå en samordnet og harmonisert utdanning på tvers av kommunegrenser.

Godkjenning av kurs for LIS i allmennmedisin 

Leger som har spørsmål om anbefalte og godkjente kurs for allmennmedisin i henholdsvis ny og gammel ordning kan ta kontakt med ALIS-kontor Øst: ALIS Øst - Allmennleger i spesialisering (ALIS)​​​​​

Her finner du informasjon

Helsedirektoratet har opprettet en nettside for spesialistutdanning i allmennmedisin som du finner her: Allmennmedisin - Helsedirektoratet

Hos Helsedirektoratet finner du også informasjon om ALIS-kontorene: ALIS-kontor - Helsedirektoratet

I tråd med spesialistforskriften kan Legeforeningen ivareta læringsaktiviteter for spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Her kan du finne informasjon til LIS i allmennmedisin fra Legeforeningen her: Allmennmedisin - Legeforeningen

Kompetanseportal for LIS i kommunehelsetjenesten og ASA-spesialister

Helsedirektoratet sin versjon av kompetanseportalen (tidligere kalt kommuneløsningen) skal brukes av følgende LIS:

  • LIS 1 i kommunedelen
  • LIS 3 i allmennmedisin
  • LIS 3 i samfunnsmedisin
  • LIS 3 i arbeidsmedisin

Portalen skal brukes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene. Gjennomføring i læringsmålplaner synkroniseres mellom de ulike versjonene av kompetanseportalen.

Brukerveiledning og informasjon om innlogging i Helsedirektoratets kompetanseportal

Nyttige lenker

Helsebiblioteket - Allmennmedisin

Som LIS i allmennmedisin vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i allmennmedisin.

LISTRE podkast

Podkasten LISTRE er utarbeidet av allmennlegene Morten Munkvik og Kristian Høines med støtte fra Helsedirektoratet, og går gjennom alle læringsmålene i allmennmedisin.

Helsedirektoratet skriver: «Podkasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal tolkes, men skal bidra til refleksjon rundt læringsmålene i allmennmedisin. Målgruppen for podkasten er leger i spesialisering, enten i del 1 eller leger i spesialisering i allmennmedisin, veiledere for leger i spesialisering i allmennmedisin og alle andre som måtte være interessert. Podkasten er utviklet slik at målgruppen kan planlegge sin egen læring eller veilede andres læring med bidrag og inspirasjon fra episodene.

Formatet til podkasten er uformelt og egner seg for lytting hvor som helst.
Podkasten kan høres kronologisk fra læringsmål 1 til 88, eller usynkront når man ønsker det. Podkasten er gratis og tilgjengelig overalt hvor podkaster kan lyttes til, for eksempel på Spotify: LISTRE | Podkast på Spotify»

Andre nyttige lenker

Vi har samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.​

Sist oppdatert 24.02.2023