logo

Presisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisin

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin.

Publisert 01.12.2022
Sist oppdatert 08.03.2023
Illustrasjon av et ark og en blyant

​Presisering i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin

​Etter initiativ fra de regionale rådene for LIS-utdanning i rus- og avhengighetsmedisin, har Helsedirektoratet presisert sine anbefalinger om kurs for spesialistutdanning i spesialiteten: 

 • Innføringskurs i rus- og avhengighetsmedisin I og II
 • Grunnkurs i rus- og avhengighetsmedisin I
 • Grunnkurs i rus- og avhengighetsmedisin II
 • Grunnkurs i rus- og avhengighetsmedisin III
 • Grunnkurs i rus- og avhengighetsmedisin IV
 • To psykoterapikurs innen følgende tre:
  • Kurs i psykodynamisk terapi for rus- og avhengighetsmedisin
  • Kurs i gruppeterapi for rus- og avhengighetsmedisin
  • Kurs i kognitiv terapi for rus- og avhengighetsmedisin
 • Farmakologikurs for rus- og avhengighetsmedisin
 • Klinisk toksikologi
 • ADHD kurs for rus- og avhengighetsmedisin

Anbefalingene er publisert på Helsedirektoratets nettside: Anbefalte læringsaktiviteter​​ rus- og avhengighetsmedisin

Informasjon om kursene ligger på RegUts side om spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin: Spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin

​​

Sletting av duplikat i læringsmål i spesialistforskriften

​Siste setning i læringsmålet RUS-067, Selvstendig kunne fylle rollen som sakkyndig, herunder skrive spesialistvurderinger og sakkyndigvurderinger, er slettet. Endringen medfører ingen faglige konsekvenser.

Helsedirektoratet skriver 14.10.22:

Denne setningen er eksakt d​uplikat av RUS-068, som bevares. Endringen medfører ingen faglige konsekvenser for LIS. Endringen medfører ikke behov for endring av læringsmåls-ID til RUS-067 siden endringen senker kompetansekravet i læringsmålet. De LIS som har fått læringsmålet RUS-067 godkjent skal fortsatt ha det godkjent. Endringen trer i kraft umiddelbart.

Endringsforskrift til spesialistforskriften, fastsatt av Helsedirektoratet 11. oktober 2022