logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

IMM

Forelesning torsdag 29. august 2024
Tema: Hematopoiese​​​​​​​​​​​

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Maria-Kaisa Auvinen

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: John Torgils Vaage​

Kalnes
Kontaktperson: Kathrine M N Johnsen

Haugesund
Kontaktperson: Rita Tyse 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl (Lyda Osorio Fernandez )

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Charlotte Begby

Skien
Kontaktperson: Diana Ksenofonova-Mikova

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson

Universitetssjukhuset Linköping
Birgitta Clinchy

 

29.08.2024 Hematopoiese Knuth Liseth, HUS
05.09.2024 Metoder: Prisnsipper for serologiske metoder 1 Tor Audun Hervig
12.09.2024 Kidd og Lutheran blodtypesystemer Aurora Espinosa, OUS
19.09.2024 Metoder: Påvisning av antistoffer, identifisering og forlik Thomas Larsen Titze, VIK
26.09.2024 MNS og Duffy blodsystmer Abid Hussain LIohn
03.10.2024 Revmatoid artritt og andre leddsykdommer Anna-Birgitte Aga, OUS
10.10.2024 Blodtypeantigener og karbohydratnatur 1 (Lewis, P, li) Martin Olsson, Lund
17.10.2024 Kell og Xk blodsystemer Jill Storry, Lund
24.10.2024 Andre blodtypesystemer inkludert antigener med høy og lav insidens Jill Storry, Lund
31.10.2024 Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni Siw Leiknes Ernstsen, UNN
07.11.2024 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt Cigdem Akkalin Akkøk, OUS
14.11.2024 Leukocytt- og trombocyttantigener Jens Kjeldsen-Kragh
21.11.2024 Metoder: EIA/ELISA, RIA Ivo Nentwich, OUS
28.11.2024 Metoder: Molekylærbiologiske metoder inkludert PCR Sofie Vonlanthen, Karolinska
05.12.2024 Metoder: Immunhistokjemi/immunflourescens med fokus på lymfoid vev og lymfom Håkon Hov, St Olav
12.12.2024 Ertrocyttbiologi (struktur og fuksjon) Karin Toska, OUS
19.12.2024 SLE, klinikk og lab Gudrun E. Norby, OUS  

 

Gjennomføring av undervisningen foregår over Teams – vi sender lenke i informasjonsmail til alle deltakere i forkant av undervisningen

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

Spørsmål kan sendes til sekretariatet,
E-post: Nettundervisning

Sist oppdatert 13.06.2024