logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Infeksjonssykdommer

Nettundervisningen gjennomføres en torsdag i måneden kl. 12.00–12.45

Forelesning torsdag 18. april 2024 
Tema: Leptospirose​​

Gjennomføring av undervisningen foregår over Teams – vi sender lenke i informasjonsmail til alle deltakere i forkant av undervisningen

Nettundervisningen gjennomføres en torsdag i måneden
kl. 12.00–12.45

Spørsmål kan sendes til sekretariatet,
E-post: Nettundervisning

AHUS:
Kontaktperson: Jan Erik Berdal

Bodø:
Kontaktperson: Hans-Erling Simonsen

Bærum:
Kontaktperson: Else Johanne Rønning

Drammen:
Kontaktperson: Lars Heggelund

Haukeland:
Kontaktperson: Trond Bruun

Hønefoss:
Kontaktperson: Lars Thoresen

Molde:
Kontaktperson: Karl Wesenberg

OUS, Rikshospitalet:
Kontaktperson: Pål Aukrust 

OUS, Ullevål:
Kontaktperson: Anne Maagaard

Skien:
Kontaktperson: Hilde Skudal

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Kontaktperson: Even Reinertsen

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Kontaktperson: Ivar-Jo Hagen

Sykehuset i Stavanger (SUS):
Kontaktperson:  Børge Førland Gjøse 

Sykehuset i Vestfold (SIV):
Kontaktperson: Tore Stenstad

Sørlandet sykehus (Kristiansand):
Kontaktperson: Rita Helleren

Sykehuset Østfold, Kalnes
Kontaktperson: Jetmund Ringstad

Tromsø:
Kontaktperson: Vegard Skogen

Trondheim:
Kontaktperson: Raisa Hannula

Ålesund:  
Kontaktperson: Jørn-Åge Longva

 

Dato Tittel  Foreleser
​25.01.2024 Just one small Strep for man?  Oddvar Oppegaard, Haukeland
​15.02.2024 Giktfeber  Harald Steinum, St. Olav
​21.03.2024 En sjelden kasuistikk Andreas Følling, UNN
Pål-Dag Line , Oslo
​18.04.2024 Leptospirose Helene Hestmann, Bærum
​16.05.2024 Kommer  AHUS
​13.06.2024 Kommer  Rikshospitalet
05.09.2024 Kommer  Stavanger
​03.10.2024 Kommer  NORM
07.11.2024 Kommer  Tønsberg
05.12.2024 Kommer
 Ullevål

 

Sist oppdatert 16.04.2024