logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Metodikk - bruk av TOGAF rammeverket

Utvikling av kompetanse og god praksis innen virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten er viktig.

Diagram, tekst

Dette fordi:

 • Dagens løsninger skal endres og forbedres mot målbildet tjenesteorientert arkitektur for å bedre samhandling og gjenbruk.
 • Økende antall og omfang nasjonale IKT-prosjekter og IKT-løsninger krever god arkitekturkompetanse og praksis for å lykkes
 • Effektivt samarbeid og gjenbruk på tvers av de regionale helseforetakene, samt med andre aktører i og utenfor sektoren krever en felles kompetanseplattform.
 • ​Det er behov for større gjennomføringsevne og raskere realisering av nye prosjekter med IKT støtte.

Det interregionale arkitekturutvalget (IRAU) anbefaler at The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ​benyttes som metodikk for styring, utvikling og forvaltning av virksomhetsarkitektur. 

Fordelene med å bruke TO​​​GAF er:

 • TOGAF er gratis og åpent tilgjengelig
 • TOGAF har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom 300 ledende IT selskaper (kunder og leverandører) med medlemskap i arkitekturforum, og representerer beste praksis innen arkitekturutvikling.
 • TOGAF har fokus på å utvikle arkitekturer som er konsistente, reflekterer behovene til interessehaverne, tar hensyn til både kjente krav og fremtidige behov
 • TOGAF 9 og senere støtter tjenesteorientert arkitektur
 • TOGAF inneholder ferdige sjekklister, maler og eksempler som kan gjenbrukes og tilpasses:
 • Request for architecture work
 • Architecture vision
 • Requirements Impact Assessment
 • Statement of Architecture Work
 • Business Scenario
 • Architecture Principles
 • Bedre metodeforståelse og bruk av beste praksis for utvikling av virksomhetsarkitektur forbedrer samspillet med brukermiljøene og premissgivere
 • TOGAF har ferdig begrepsbruk for EA som vedlikeholdes av The Open Group
 • Felles begrepsapparat og metodeforståelse både innad i sektoren, og når man engasjerer eksterne ressurser gir bedre presisjon og kvalitet i prosjektene
 • Opplæring med sertifiseringstester motiverer til faglig profesjonalisering og dokumenterer kompetanse
 • Etablering av en ressurspool med dokumentert kompetanse i sektoren bidrar til bedre gjennomføringsevne og kapasitet for prosjektene.
 • Øket modenhet og forståelse for hvordan god arkitekturpraksis understøtter foretakenes behov for prosess og IT støtte.

TOGAF-rammeverket er nå ute i versjon 9.2. For en kort introduksjon til TOGAF og kjernekonsepter i TOGAF kan det være greit å lese kapitlene Introduksjon og Kjernekonsepter, samt Definisjoner av begreper og forkortelser som er benyttet.

Vi har også utarbeid​​et en norsk kortversjon av TOGAF​.​


 

Sist oppdatert 15.10.2021