logo

for virksomheter som yter helsehjelp

Kapabilitetsmodell

Kapabilitetsmodellen er en modell for hvilke kapabiliteter/evner et foretak som yter helsehjelp innehar, må inneha eller benytter for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål.

For å gi økt støtte til arbeidet med strategisk planlegging og program- og porteføljestyring i helseregionene, har regionene gått sammen for å utarbeide en felles referansemodell for kapabiliteter. Kapabilitetsmodellen er en referanse for hvilke kapabiliteter/evner en aktør som yter helsehjelp bør inneha for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål. Dette kan være for eksempel et sykehus, et fastlegekontor eller en helsestasjon.

Modellen gir et godt grunnlag for de vurderinger og prioriteringer som ligger til grunn for investeringer i virksomhetsutvikling. Den gir også et felles begrepsapparat, og kan dermed skape grunnlag for økt samordning og bedre beslutningsprosesser som følge av mer presis dialog på tvers av helseregioner, foretak, kommuner, kulturer og fagområder.

Kapabilitetsmodellen er inndelt i fire grupper, og hver gruppe inneholder kapabiliteter på to nivåer. Figuren nedenfor viser alle gruppene og samtlige kapabiliteter på nivå 1. Trykk på bildene for å navigere til de ulike gruppene og se kapabiliteter på nivå 1 og 2.​

​​

Sist oppdatert 17.12.2021