logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

For LIS i gammel ordning

Her finner du som er LIS i gammel ordning informasjon om kursgodkjenning, spesialistgodkjenning, overgangsregler og lignende.

Kursgodkjenning​​

​​​Leger som skal søke spesialistgodkjenning etter reglene i gammel ordning, må innfri krav om et bestemt antall timer obligatoriske og valgfrie kurs godkjent av Legeforeningens spesialitetskomité. ​​

  • ​​Kurs som inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for en spesialistutdanning, er godkjent av Legeforeningens spesialitetskomiteer som tellende for samme spesialitet i gammel ordning.
  • Godkjenning av kurs for andre spesialiteter enn de er anbefalt for, blir vurdert konkret i hvert enkelt tilfelle: Hvis du vil avklare godkjenning av et RegUt-kurs som ikke inngår i anbefalingene for din spesialitet, kan du be om vurdering fra Legeforeningens spesialitetskomité via denne mailen kursgodkjenning@legeforeningen.no​. Opplys hvilken spesialitet du utdanner deg i og lenk til annonsen for kurset du ønsker vurdering av. 

Legeforeningen sørger for dokumentasjon på godkjenning fra Legeforeningens spesialitetskomiteer for ytterligere spesialiteter.

RegUt utsteder kursbevis med informasjon om hvilke spesialiteter Helsedirektoratet anbefaler kurset for. 

Reglene i gammel ordning for spesialistutdanning av leger krever et visst antall timer kurs. Digital undervisning legges ofte opp annerledes enn forelesninger for et fysisk auditorium, med kortere, mer kompakte forelesninger. Resultat blir at enkelte kurs får lavere timetall. Helsedirektoratet har avklart med de regionale utdanningssentrene at timetallet for digitale kurs vil godkjennes som svarende til timetallet på fysiske kurs.

Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene, inkludert hvilke kurs og prosedyrer som er obligatoriske, attester og lignende på Helsedirektoratets sider for hver enkelt spesialistutdanning. Gå inn på siden Spesialistutdanning for leger, skroll deg ned til avsnittet "Alle spesialiterer (ny og gammel spesialistutdanning)", og velg din spesialitet.

Har du spørsmål om overgangsregler?

Spesialistforskriftens §37 beskriver gjeldende overgangsregler.

Du finner også informasjon om overgangsregler hos Helsedirektoratet: 

Hvis du har spørsmål om overgangsregler, kan du kontakte Helsedirektoratet. Kontaktinformasjonen finner du nederst på denne siden: Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning (helsedirektoratet.no)

Dokumentasjon i Kompetanseportalen av tidligere oppnådd kompetanse

Gjelder LIS i del 2/3 i spesialisthelsetjenesten som kommer fra utlandet.

Du finner informasjon om hvordan å dokumentere tidligere oppnådd kompetanse i Kompetanseportalen her: Kompetanseportalen

Sist oppdatert 14.05.2024