logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Forbedringsforslag

Du kan foreslå endringer i læringsmål og nasjonale anbefalinger om læringsaktiviteter. Forslag fra utdanningsvirksomhetene skal forankres i det tverregionale rådet for spesialistutdanning i spesialiteten og fremmes for Helsedirektoratet gjennom RegUt.

Diagram
Illustrasjon av kommunikasjonslinjene i Helsedirektoratets prosess for endring i læringsmål, tilhørende utdypende tekst og anbefalinger om læringsaktiviteter.

Endring i læringsmål og tilhørende utdypende tekst

For hver spesialitet fastsetter Helsedirektoratet læringsmål som regulerer hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt spesialistutdanning. I tillegg foreligger det tilhørende utdypende tekst for flere læringsmål, som kan gi føringer for hvordan et læringsmål skal forstås og oppnås.

Læringsmålene er angitt i vedlegg 2 i Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Tilhørende utdypende tekst er ikke forskriftsfestet.

Les mer om RegUts oppgaver ved forslag om endring av læringsmål og tilhørende utdypende tekst for spesialistutdanning av leger her: Tverregional rutine for RegUt. Behandling av forslag om endring i læringsmål og tilhørende utdypende tekst for spesialistutdanning av leger (PDF)

Diagram
Illustrasjon av kommunikasjonslinjene i Helsedirektoratets prosess for endring i læringsmål og tilhørende utdypende tekst.

Endring i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter

For hver spesialistutdanning foreligger det anbefalinger om læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet. Anbefalingene publiseres på Helsedirektoratets nettsider og er ikke forskriftsfestet. 

Les mer om RegUts ansvar og oppgaver i endringsprosesser vedrørende Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for legers spesialistutdanning her: Tverregional rutine for RegUt. Behandling av forslag om endring i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Diagram
Illustrasjon av kommunikasjonslinjene i Helsedirektoratets prosess for endring i anbefalinger om læringsaktiviteter.
Sist oppdatert 24.05.2024