logo

Kurs for leger i spesialisering

Kurs planlegges med utgangspunkt i langtidsplaner for hver spesialitet. Målet er at kursdatoer legges ut senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.

191 treff på «»

    -1
    Side1av 20
    3