logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Access-kirurgi (KAK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i karkirugi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Karkirurgi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer én dag og går som hovedregel annethvert år på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 20 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset er lagt opp med innlegg på 10 og 20 minutter og 5 min for spørsmål. I hver sesjon er det lagt opp tid til diskusjon. Foredragsholdere blir bedt om å berøre etiske aspekter i temaene der det er relevant. I tillegg til bruk av audio-visuelle midler og demonstrasjoner.

Her ser du hva du lærer og hvilke læringsmål kurset bidrar til oppnåelse av:

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om:

  • Endestadie nyresvikt.
  • Indikasjon for dialysebehandling hos nyresviktpasienter og valg av teknikk/metode for å skaffe adekvat tilgang.
  • Kateterbasert dialysetilgang.
  • Viktige aspekter med kirurgisk teknikk ved vaskulær tilgang, re-operasjon og komplikasjoner relatert til prosedyren.
  • Generelle prinsipper rundt nyretransplantasjon.

Dette vil da gi en ajourføring innen vaskulær tilgang; spesielt når det gjelder utredningsmetoder og indikasjon til spesialiserte undersøkelser; behandlingsalternativer inkludert nye endovaskulære metoder. 

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Aksesskirurgi
KAK-060 Dialysemetoder ved terminal nyresvikt
KAK-061 Dialysetilgang
KAK-062 AV-fistel
KAK-063 Aksesskomplikasjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Program

Kurskomite

Kursleder: Toril Rabben

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt