logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Alderspsykiatri (VOP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i psykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

21.
november
2024
2 dager
  1. 21. nov. 2024
  2. 22. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 21. nov. 2024
  2. 22. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Digitalt kurs på Teams

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel to ganger i året (vår/høst) i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter kurset skal deltakerne ha kjennskap til utredning av demens, aktuell differensialdiagnostikk og behandling av atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens.

Deltakerne skal ha kunnskap om de vanligste tilstandene som behandles i alderspsykiatrisk tjenestetilbud, slik som angst, psykose og depresjon.

Deltakerne skal også ha kunnskap om somatiske forhold og psykofarmakologiske problemstillinger som er aktuelle for alderspsykiatriske problemstillinger.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-042 Demens - samvalg
VOP-043 Alderspsykiatriske tilstander - angst, psykose, depresjon - samvalg
VOP-044 Alderspsykiatriske tilstander - medikamentelle utfordringer - somatiske forhold

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi RegUt HMN beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursleder: Marit Tveito marit.tveito@me.com

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 4700,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt