logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Antimikrobielle midler (INF, MMB)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Medisinsk mikrobiologi, Infeksjonssykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fire dager i Oslo og fem dager i Bergen og går som hovedregel årlig på våren, partallsår i Bergen og oddetallsår i Oslo. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan INF)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan MMB)

Helse Vest: maks 40 deltakere. Helse Sør-Øst: maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Teoretisk innføring og praktisk bruk av antimikrobielle midler ved infeksjonssykdommer. Antimikrobielle midlers virkningsmekanisme og bivirkninger, farmakokinetikk, resistensbestemmelse, konsentrasjonsbestemmelse, resistensutvikling i relasjon til antibiotikabruk. Gjennomgang av de ulike antimikrobielle midler. Antimikrobiell behandling med spesiell vekt på alvorlige infeksjoner. Behandling av vanlige og viktige infeksjonssykdommer vil bli gjennomgått. Antimikrobielle midler ved graviditet og antimikrobiell profylakse.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i infeksjonssykdommer:

Basiskompetanse
INF-001 Infeksjoner - diagnostikk, behandling og oppfølging
Intensivbehandling
INF-006 Intensivmedisinsk behandling - infeksjoner
INF-007 Mikrobiologiske funn hos intensivpasienter - nosokomiale resistensforhold
INF-008 Sepsis med multiorgansvikt
Antimikrobiell behandling
INF-030 Nasjonale mikrobiologiske overvåkningsdatabaser - nasjonal antibiotikaveileder
INF-031 Antimikrobiell profylakse
INF-032 Antimikrobielle legemidler - farmakologi
INF-033 Antimikrobielle legemidler - indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjonsutfordringer
INF-034 Nyresvikt, leversvikt og andre metabolske avvik - medikamentvalg og dosejusteringer
INF-035 Uheldige sider ved antibiotikabruk – gi faglige råd om antibiotikabruk ved egen institusjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i medisinsk mikrobiologi:

Antimikrobielle midler
MMB-087 Klassifikasjon, virkning og klinisk bruk
MMB-088 Klinisk indikasjon, bivirkningsprofil og resistens
MMB-089 Nasjonale retningslinjer - antibiotikabehandling
MMB-090 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
MMB-091 Indikasjon og profylakse
MMB-092 Serumkonsentrasjonsmålinger​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Program

Mandag 12.02 Møteledere Oddvar Oppegaard og Stina Jordal

10.30 – 11.00 Introduksjon. Oddvar Oppegaard
11.10 – 12.00 Antimikrobielle midler, virknings- og resistensmekanismer. Dag Harald Skutlaberg
12.00 – 12.15 Pause. 
12.15 – 12.55 Resistensbestemmelse av bakterier og sopp. Skutlaberg
13.00 – 13.30 Resistensutvikling og aktuelle resistensforhold. Skutlaberg
13.30 – 14.15 Lunsj. 
14.15 – 15.00 Antibiotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk. Christoffer Lindemann
15.00 – 15.10 Pause
15.10 – 16.00 Optimal dosering av antibiotika. Per Espen Akselsen
16.00 Slutt. 
 

Tirsdag 13.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.30 Penicilliner. Oppegaard
09.30 – 10.00 Cefalosporiner. Oppegaard
10.00 – 10.30 Aminoglykosider. Oppegaard
10.30 – 10.45 Pause. 
10.45 – 11.10 Antimikrobielle midler ved anaerobe infeksjoner. Akselsen
11.15 – 12.00 Antibiotika ved vanskelige gram-positive infeksjoner.  Oppegaard 
12.00 – 12.40 Lunsj. 
12.40 – 13.25 Antibiotika ved vanskelige gram-negative infeksjoner. Kristian Tonby 
13.30 – 13.55 Antibiotika ved urinveisinfeksjoner. Ingrid Hoff
13.55 – 14.10 Pause
14.10 – 15.00 Styring av antibiotikabruk. Brita Skodvin
15.00 – 15.15 Pause. 
15.15 – 16.00 Kasuistikker/oppgaver, Skodvin/Medhjelper
16.00 Slutt. 
 

Onsdag 14.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.40 Antibiotikavalg ved sepsis og hos kritisk syke. Bjørn Blomberg 
09.45 – 10.20 Prinsipper for behandling av implantatinfeksjoner. Trond Bruun  
10.20 – 10.35 Pause.
10.35 – 11.10 Behandling av osteomyelitt og bakteriell artritt. Bruun
11.15 – 12.00 Behandling av endokarditt og endokardittprofylakse.  Stina Jordal 
12.00 – 12.40 Lunsj. 
12.40 – 13.25 Behandling av infeksjoner i luftveiene. Lars Heggelund
13.30 – 14.15 Behandling av bakterielle CNS-infeksjoner. Jordal 
14.15 – 14.30 Pause.
14.30 – 15.10 Behandling av infeksjoner forårsaket av mykobakterier. Øystein Power
15.10 – 15.20 Pause
15.20 – 16.00 Behandling av bløtvevsinfeksjoner – Kahoot. Oppegaard 
16.00 Slutt. 
 

Torsdag 15.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.35 Antivirale midler ved herpesvirus-gruppen.  Jordal 
09.35 – 09.45 Pause
09.45 – 10.20 Antivirale midler ved HIV-infeksjon. Aleksander Leiva 
10.20 – 10.30 Pause. 
10.30 – 11.00 Antivirale midler ved hepatitt.  Leiva 
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.45 Behandling av influensa. Kristin Mohn
11.45 – 12.30 Lunsj. 
12.30 – 13.00 Behandling av genitale infeksjoner. Gunnhild Hunskår
13.05 – 13.40 Behandling av systemiske soppinfeksjoner.  Jordal
13.40 – 13.55 Pause. 
13.55 – 14.35 Antibiotika og økologi. Eli Hoem 
14.35 – 14.45 Pause. 
14.45 – 16.00 Kasuistikk/oppgaver. Trygve Kristiansen/Jørgen Østensjø
16.00 Slutt. 
 

Fredag 16.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.30 Antibiotikaprofylakse.  Akselsen 
09.35 – 10.05 Antibiotikavalg ved organsvikt og overvekt.  Akselsen 
10.10 – 10.40 Antibiotikavalg til barn. Christian Thaulow  
10.40 – 10.55 Pause
10.55 – 11.35 Antibiotikavalg til gravide og ammende. Gro Havnen
11.35 – 12.10 Lunsj. 
12.10 – 12.35 Antibiotika-allergi. Marie Bjørbak Alnæs
12.40 – 13.00 Utvikling av antibiotika og antibiotika i pipeline.Oppegaard
13.00 – 13.15  Pause
13.15 – 13.45 Kursprøve. Oppegaard
13.45 – 14.00 Gjennomgang av kursprøve. Evaluering skriftlig/muntlig. Oppegaard
14.00 Slutt. 

Kurskomite

Helse Vest

Kursleder: Oddvar Oppegaard

Stina Jordal
Per Espen Akselsen
Dag Harald Skutleberg

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

9700,- inkl lunsj og pauseservering

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "​Antibiotika ".

Kontakt