logo

Fagkurs

Basalkurs i endoskopi (med simulatortrening) (FOR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Når

Se under

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fordøyelsessykdommer

Om kurset

Helsedirektoratet anbefaler basalkurs i endoskopi (med simulatortrening) for del 3 i spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer.

Legeforeningen arrangerer kurset «Basalkurs i endoskopi - Nettkurs»:

Basalkurs i endoskopi - Nettkurs (legeforeningen.no)

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Endoskopi
FOR-001 Gastroskopi 
FOR-002 Koloskopi 
FOR-003 Polyppektomi 
FOR-008 Komplikasjoner ved gastroenterologiske prosedyrer
Medisinskteknisk utstyr
FOR-025 Medisinskteknisk utstyr
Pasientinformasjon
FOR-026 Pasientinformasjon ved øvre og nedre endoskopi
Akutte tilstander
FOR-036 Fremmedlegemer og etseskader i øvre gastrointestinaltraktus
Diagnostikk og behandling av sykdommer i tynntarm og tykktarm
FOR-077 Tolke endoskopifunn i tynn- og tykktarm

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning